top of page

Missie

Duurzaam ondernemen

Werk maken van de energietransitie #wijdoenmee

Directe acties

CO2 van 2021
compenseren

Logo-Trees-for-All.png

vandaag

Starten met energiescan

Q4 2021

2062-200.png

Deelnemen 
aan TenderZon

2024

100% CO2-reductieplan

2022

Proactief deelnemen

is veel goedkoper

Onze visie op de energietransitie:

Het westen is de grootste aandeelhouder van CO2 die vandaag in de lucht is dankzij mens. Ondanks de bevolkingsgroei van de rest van de wereld. Samen met de wereld proberen we verantwoordelijkheid te nemen, voor een probleem wat groot is, vooral door ons.

 

Als eerste gestart met vervuilen, als eerste starten met verschonen. Verantwoordelijkheid nemen en het voorbeeld geven. Niet alleen sociaal, ook economisch. Door voorop te lopen met innovatie, in combinatie met onze Hollandse handelsgeest en logistieke vaardigheden kunnen we Nederland voorop zetten in de nieuwe wereld.

 

Het realiseren van deze kans is onze ambitie. Op grote en kleine schaal.

Dat begint bij jezelf. Bij bewustzijn en keuzes. Bij samenwerking en draagvlak creëren. De rest is er namelijk al. Politiek, subsidiegever en de techniek zijn klaar en wachten op u.

 

De bal ligt bij ons. Ook bij u.
Slim doen? Doe het samen. Met Intermedio

#wijdoenmee2030

Flag_of_Europe.svg.png

Besparing door deelname aan Tenders:                                                10-20%

Besparing door collectieve installatie:                                                    5%

Besparing door op het juiste moment subsidies te werven:              20-50%

Besparing door op tijd geen energiebelasting meer te betalen:       10-50%

Besparing op cashflow door te financieren: tot                                     100%

Winnen tijdens de energietransitie? 

Met data de energiemarkt verslaan!

Concreet aan de slag

Verplichtingen per bedrijf/pand

Relevante wetgeving 

Informatie-plicht

Energiebe-sparingsplicht

EED/Audit

Energielabel (C)

01/07/2019 


Informatieplicht/

Energiebesparings

plicht

 

De RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) verplicht bedrijven met een verbruik van >50.000 kWh óf >25.000 m3
energiebesparingen met een terugverdientijd van ....

01/01/2023 


Energielabel C-plicht
 

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw dan niet...

01/10/2021 


Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)
 

Wilt u als mkb-ondernemer energie besparen en meer verduurzamen? De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) helpt u daarbij. Met deze subsidie kunt u een gespecialiseerde adviseur inhuren voor energieadvies op maat. Het energieadvies geeft u....

2030


Energietransitie een vraagteken? EnergieData+
 

Proactief deelnemen aan de energietransitie is 30-70% goedkoper dan reactief. Weten wat er wel en niet kan, wat het kost en oplevert, hoe subsidie en financiering werkt, welke keuzes het slimst zijn en wat de wetgever nu en later eist is key om kosten beheersbaar te houden.....

Brecht.jpg

Commercieel
Kantoorgebouw

VERPLICHTINGEN

ENERGIELABEL C

Indien uw kantoorpand na 01/01/2023 nog als kantoorpand gebruikt wordt heeft dit pand minimaal Energielabel C nodig. (Max 225 kwh / m2 per jaar aan primair fossiel energieverbruik). 

Prijs

€0,-

spot-trading-screen.png

>50.000kWh/
>25.000m3

VERPLICHTINGEN

ENERGIEBESPARINGSPLICHT

Alle investeringen die in 5 jaar terugverdient zijn, zijn verplicht volgens de RVO.

INFORMATIEPLICHT

Verplicht frequent te rapporteren aan de RVO welke maatregelen er worden getroffen.

Prijs v.a.

€699

renewable_energy.jpg

250 FTE/
50M+ omzet

VERPLICHTINGEN

EED-AUDITPLICHT

U dient elke 4 jaar een EED-audit te laten verrichten in uw organisatie volgens de RVO.

Prijs

offertes

Documenten

Relevante documenten

Vragenlijst Energiescan

Concept
Energiescan

Sjabloon EED-audit

Energielabel Gebouwcheck

Energielijst 2021 (EIA)

Milieulijst 2021 (MIA/VAMIL)

Erkende Maatregelenlijst

Downloads

Relevante downloads

Klimaatakkoord van Parijs logo.jpeg

Klimaat
akkoord Parijs

downloaden

Klimaatwet Nederland

Fit for 55'

downloaden

2015

2019

2019

2021

informatieplicht
bottom of page