top of page

Missie

OptiKlik

Inzicht door studie | Weet wat je meet.

®

De nieuwste formule van Intermedio Group biedt afnemers van complexe energiebehoeften een diepgaand inzicht in de correctiefactor t.a.v. de meest optimale inkoopsituatie op de reguliere energiemarkten. Een studie op basis van uw inkoopgegevens geeft inzicht in optimalisatiekansen. Een helder rapport geeft u de handvaten om tot goede besluitvorming te komen. De infrastructuur van Intermedio Group biedt de mogelijkheid om direct effectief te implementeren. 

Benodigde data

Meetdata

5+ jaar

Inkoop

facturen

Inkoop 

moment

Forecast

inkoop

FASE 1 

Onderzoek

Door meetdata, inkoopdata, 

betaaldata en marktdata met elkaar te vergelijken en onderzoeken kan de inkoopindex worden opgemaakt. Wanneer koopt u in? Welk volume koopt u dan in? Wanneer stond de markt het laagst? Alle data samen bieden harde feiten en richtlijnen voor verdere optimalisatie.

APXNL

FASE 2 

KPI'S

Hoeveel procent wijkt uw inkoopstrategie af van de het meest optimale scenario? Deze KPI drukt uit of bijstand van een marktanalist van Intermedio zinvol is. In het KPI-rapport staan alle inkoopkansen. Meer kopen in andere kwartalen? Niet kopen in bepaalde kwartalen? Flexibel blijven bij bepaalde factoren?

ENDEX NL

FASE 3 

Plan van Aanpak

De vastgestelde KPI's geven leidraad in het opstellen van een plan van aanpak ter realisatie van de doelstellingen. In (bijna) alle scenario's kan Intermedio Group dit plan (gefaseerd) implementeren. 

ENDEX GAS
BELPEX

FASE 4 

Realisatie

Inkopen op een andere markt, switchen van leverancier, verduurzamen in een financieel gunstige constructie, meer zelf opwekken of expertise inroepen van marktspecialisten. Intermedio Group realiseert (bijna) alle in het plan van aanpak gestelde doelstellingen. 

ENDEX BE

FASE 5

Management

Het onderhouden van goed energiemanagement is de core-business van Intermedio Group. Wij zijn 24.7 - 365. Altijd live, altijd up-2-date. Samen met ons krachtige partnernetwerk garanderen wij goed management. Samen verslaan we de markt, op dagelijkse basis.

bottom of page