top of page

Missie

Versie2_LogoVerhome_wit.png
Vastgoed Arnhem.png

Portefeuillescan

PORTEFEUILLEADVIES  voor beleggers in Vastgoed

Hulp bij aflopende energiecontracten |  Met energie tegen koopprijs, schade voorkomen.

NIET VASTZETTEN!!

Sluit een flexibel contract af via Intermedio. Als de tarieven weer "acceptabel" zijn, is vastzetten weer mogelijk. Vanaf Q2 dalen prijzen hard.

Verduurzamen of Verkopen?
"In 2030 is uw pand verduurzaamt. Wie voert het uit? En wanneer?"

Huur optimaliseren door verduurzaming

Wat betekend verduurzamen voor de puntentelling?

Portefeuillescan

Voor (groot)vastgoedbezitters betekend de energietransitie iets heel anders. 
 

#VAN DATA NAAR DUURZAAM
De portefeuillescan heeft als doel het aanzetten tot actie. De portefeuillescan is ontwikkeld om vastgoedbeleggers in navolgende volgorde van panddata tot rendabele en concrete verduurzaming te begeleiden. Geen enkel ander onderzoek bevat een meer zorgvuldige analyse over de haalbaarheid. In elk geval kan de portefeuillescan worden gebruikt om doeltreffende en weloverwogen beslissingen te maken. De gemeente Arnhem subsidieert 50% van de portefeuillescan tot een bedrag van €1.450,- per locatie. 

 

De faciliterende partij heeft als doel het verstrekken van complete en onafhankelijke data. De gemeente als stakeholder heeft als doel de energietransisitie voor beleggingsvastgoed te versnellen. De belegger heeft als doel het optimaliseren van het rendement van vabeleggingsvastgoed in lijn met de mondiale ambitie om op tijd fossielvrij te beleggen.

Bouwtechnische keuring, plattegrond en actuele waardebepaling

Energielabel (doel minimaal B)

Advies verduurzaming

Investeringsoverzicht verduurzamende maatregelen

Actuele puntenhuur vs. haalbare puntenhuur bij verduurzaming

Terugverdientijd verduurzaming op basis van toename puntenhuur

Subsidiecalculatie

Integratie in MJOP (meerjarenonderhoudsplan)

Hernieuwde rendementsberekening

Advies: Uitvoeren of Afstoten

Uitvoeringsbegeleiding

Minimaal Energielabel B

Energielabels, energiescans, handhaving, registraties, energiebesparingsplicht ende puntennormering. Met deze tools worden beleggers tot actie gedwongen. Mondjesmaat zal wetgeving verder toenemen en rendementen verder onder druk gaan zetten... of verhogen!
 

Wat betekend dit voor de rendementsberekening? Wat kost een totale verduurzaming? Hoe behaal ik rendement op deze investeringen? Wat is het goede moment? Kan een ander dit probleem niet oplossen? Moet ik überhaupt wel verduurzamen óf: koop ik "groenere" panden aan? 

Al deze vragen, maar ook beperkingen vanuit o.a. de huurcommissie houden u tegen bij het zetten van de volgende stap.

Door samenwerking met verhuurdersvereningen, vastgoednetwerken en veel ondernemers uit het vastgoed heeft Verhome de key uitdagingen in de energietransitie in het vastgoed blootgelegd en voorziet in meerdere oplossingen. Oplossingen die mogelijk passen bij de uitdaging die u ervaart.


In gesprek komen lijkt Verhome zeer waardevol kijkend naar alle aanstaande veranderingen in wetgeving.

Verplichtingen per bedrijf/pand

RVO logo.png
Brecht.jpg

Commercieel
Kantoorgebouw

VERPLICHTINGEN

ENERGIELABEL C

Indien uw kantoorpand na 01/01/2023 nog als kantoorpand gebruikt wordt heeft dit pand minimaal Energielabel C nodig. (Max 225 kwh / m2 per jaar aan primair fossiel energieverbruik). 

Prijs

€0,-

spot-trading-screen.png

>50.000kWh/
>25.000m3

VERPLICHTINGEN

ENERGIEBESPARINGSPLICHT

Alle investeringen die in 5 jaar terugverdient zijn, zijn verplicht volgens de RVO.

INFORMATIEPLICHT

Verplicht frequent te rapporteren aan de RVO welke maatregelen er worden getroffen.

Prijs v.a.

€699

renewable_energy.jpg

250 FTE/
50M+ omzet

VERPLICHTINGEN

EED-AUDITPLICHT

U dient elke 4 jaar een EED-audit te laten verrichten in uw organisatie volgens de RVO.

Prijs

offertes

Relevante wetgeving 

Informatie-plicht

Energiebe-sparingsplicht

EED/Audit

Energielabel (C)

Documenten

Relevante documenten

Vragenlijst Energiescan

Concept
Energiescan

Sjabloon EED-audit

Energielabel Gebouwcheck

01/01/2023

Kantoorgebouw ná 01/01/2023


Energielabel C
 

informatieplicht

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.

Het bevoegd gezag treedt op als handhaver bij overtreding van de Energielabel C-verplichting. Het bevoegd gezag is meestal de gemeente waar het kantoorgebouw is gevestigd.

De verplichting geldt niet als:

  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) <50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;

  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw <100 m2 is;

  • het gaat om rijksmonumenten als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet of in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening;

  • het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt;

  • het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de onteigeningswet;

  • het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;

  • de maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.


Nieuw energielabel utiliteitsgebouwen sinds 1 januari 2021

Met de invoering van de NTA 8800 per 1 januari 2021 wordt het energielabel vanaf die datum bepaald via deze nieuwe berekeningsmethode. Tot en met 31 december 2020 gold de EPC/EI-berekeningsmethode op basis van de NEN 7120. Deze energielabels blijven 10 jaar geldig. Intermedio maakt zeker dat u de juiste labelmethodiek op tijd heeft verworven.

Stap 1
Energiescan aanvragen/
vragenlijst invullen

(zo compleet mogelijk)

Stap 2
We maken een afspraak op locatie

Stap 3
U ontvangt uw energielabel

 

Stap 4
Energiescan.nu doet aangifte bij de RVO

Stap 5
Uw gebouw voldoet aan de plicht

EED Audit

De energietransitie

Voorop of achterop lopen beslist meer voor vastgoedeigenaren dan we vandaag inschatten. Sluit je aan bij een groeiende groep omdenkers die energie van vandaag gebruiken voor morgen, en loop voorop.

Europa.png

Downloads

Relevante downloads

Klimaatakkoord van Parijs logo.jpeg

Klimaat
akkoord Parijs

downloaden

Klimaatwet Nederland

Fit for 55'

downloaden

2015

2019

2019

2021

Actueel

01/07/2019 


Informatieplicht/

Energiebesparings

plicht

 

De RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) verplicht bedrijven met een verbruik van >50.000 kWh óf >25.000 m3
energiebesparingen met een terugverdientijd van ....

01/01/2023 


Energielabel C-plicht
 

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw dan niet...

01/10/2021 


Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)
 

Wilt u als mkb-ondernemer energie besparen en meer verduurzamen? De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) helpt u daarbij. Met deze subsidie kunt u een gespecialiseerde adviseur inhuren voor energieadvies op maat. Het energieadvies geeft u....

2030


Energietransitie een vraagteken? EnergieData+
 

Proactief deelnemen aan de energietransitie is 30-70% goedkoper dan reactief. Weten wat er wel en niet kan, wat het kost en oplevert, hoe subsidie en financiering werkt, welke keuzes het slimst zijn en wat de wetgever nu en later eist is key om kosten beheersbaar te houden.....

bottom of page