top of page

Missie

TenderZon

Tender 01/01/2024

Samen met 500 klanten (en 1.500 locaties) 120.000 - 150.000 panelen inkopen brengt ons allen dichter bij de fabriek. Met TenderZon maken we ons groot en sterk op kwaliteitsgaranties, prijs, garantie en voorwaarden. Snel handelen levert aanzienlijk minder rendement op, slim samen handelen garandeert in combinatie met een gezamenlijk installatieteam de beste resultaten op elk gebied. Subsidies kunnen nog fors toenemen om doelstellingen te behalen. Wij staan op scherp, met een focus op de lange termijn. Bekijk de inhoud van de tender of lees het plan van aanpak.

Relevante Documenten

Tender
informatie

Aanmeld
formulier

Kwaliteit
en garantie

Forecast
inkoop

24.450 actueel

FASE 1 

Onderzoek

Welke balans tussen opwekcapaciteit, rendement, economische levensduur en afschrijving en nog vele andere technische aspecten levert "Het beste" resultaat op? Waar en wanneer wordt deze installatie het scherpst aangeschaft en binnen welke condities volgt levering en garantie nadien. Intermedio is en gaat op pad om deze vraag kraakhelder en controleerbaar te beantwoorden in heldere en klare taal.  

sunpower-.jpg
APXNL

FASE 2 

Onderhandeling

In een enorme markt zijn veel aanbieders met de "Beste Balans". Door samen te werken met andere partijen worden serieuze kortingen gerealiseerd. Elke deelnemer profiteert hiervan. Intermedio neemt ruim de tijd om producenten/leveranciers te kunnen aanzetten tot dit voordeel. Voor u.

ENDEX NL

FASE 3 

Plan van Aanpak

Na een succesvolle TenderZon kan het installatieplan worden opgesteld. Ook hiervoor wordt ruim de tijd genomen. Een installatieadviseur komt op locatie de mogelijkheden tot concrete plannen vormen. Een duidelijke planning en een foutloze uitvoering. Intermedio monitort het proces nauwlettend en garandeert een goede uitvoering in samenwerking met alle partners.

Plannen doorlopen
ENDEX GAS
BELPEX

FASE 4 

Realisatie

Per bedrijf verschilt dit enorm. Intermedio kijkt er evengoed als het milieu enorm naar uit om met uw bedrijf de volgende stap te zetten. Met diverse financieringsconstructies maken we drempels lager. Dit bespreken we graag met u. Een vrijblijvende afspraak schept inzicht én motivatie! 

ENDEX BE

FASE 5

Management

Het onderhouden van installaties en het monitoren van rendementen zijn onderdeel van het servicepakket. Zo lang als gewenst realiseren wij deze service voor €199 per jaar. 

bottom of page