top of page

Missie

Energie = Vastgoed na 2030. Van nutsdienst naar cascozaak. Wat betekend dit voor beleggers en het  rendement?

SVM-subsidie kan drempel wegnemen en startpunt vormen in actieplan energietransitie. 

Eerst data, dan acties.

 Winstverbod energie door huurcommissie 

dwarsboomt energie-transitie. Lost corpo-ratieve samenwerking vastgoed dit op?

Portefeuille vergroenen

Voor (groot)vastgoedbezitters betekend de energietransitie iets heel anders. Ga je waarde toevoegen, panden afstoten óf niets doen? De toenemende wetgeving bereikt u vanzelf. Proactief verduurzamen is 30-70% goedkoper.

Energielabels, energiescans, handhaving, registraties, energiebesparingsplicht en in de toekomst ook de puntennormering. Met deze tools worden beleggers tot actie gedwongen. Mondjesmaat zal wetgeving verder toenemen en rendementen verder onder druk gaan zetten... of verhogen!
 

Wat betekend dit voor de rendementsberekening? Wat kost een totale verduurzaming? Hoe behaal ik rendement op deze investeringen? Wat is het goede moment? Kan een ander dit probleem niet oplossen? Moet ik überhaupt wel verduurzamen óf: koop ik "groenere" panden aan? 

Al deze vragen, maar ook beperkingen vanuit o.a. de huurcommissie houden u tegen bij het zetten van de volgende stap.

Door samenwerking met verhuurdersvereningen, vastgoednetwerken en veel ondernemers uit het vastgoed heeft Intermedio de key uitdagingen in de energietransitie in het vastgoed blootgelegd en voorziet in meerdere oplossingen. Oplossingen die mogelijk passen bij de uitdaging die uw vastgoedbedrijf ervaart.


In gesprek komen lijkt Intermedio zeer waardevol kijkend naar alle aanstaande veranderingen in wetgeving.

amsterdam vastgoed.jpg

Energie is/wordt Vastgoed

PORTEFEUILLEADVIES  voor vastgoedeigenaren, beheerders en exploitanten

Hulp bij aflopende energiecontracten |  Met energie tegen koopprijs, schade voorkomen.

NIET VASTZETTEN!!

Sluit een flexibel contract af via Intermedio. Als de tarieven weer "acceptabel" zijn, is vastzetten weer mogelijk. Vanaf Q2 dalen prijzen hard.

Sectorvisie Vastgoed  01-22:
"Vanuit samen-werking de markt en wet verslaan"

Gebouwlabelcheck

Wat zegt de database over het energielabel van het pand?

Verplichtingen per bedrijf/pand

RVO logo.png
Brecht.jpg

Commercieel
Kantoorgebouw

VERPLICHTINGEN

ENERGIELABEL C

Indien uw kantoorpand na 01/01/2023 nog als kantoorpand gebruikt wordt heeft dit pand minimaal Energielabel C nodig. (Max 225 kwh / m2 per jaar aan primair fossiel energieverbruik). 

Prijs

€0,-

spot-trading-screen.png

>50.000kWh/
>25.000m3

VERPLICHTINGEN

ENERGIEBESPARINGSPLICHT

Alle investeringen die in 5 jaar terugverdient zijn, zijn verplicht volgens de RVO.

INFORMATIEPLICHT

Verplicht frequent te rapporteren aan de RVO welke maatregelen er worden getroffen.

Prijs v.a.

€699

renewable_energy.jpg

250 FTE/
50M+ omzet

VERPLICHTINGEN

EED-AUDITPLICHT

U dient elke 4 jaar een EED-audit te laten verrichten in uw organisatie volgens de RVO.

Prijs

offertes

Relevante wetgeving 

Informatie-plicht

Energiebe-sparingsplicht

EED/Audit

Energielabel (C)

Documenten

Relevante documenten

Vragenlijst Energiescan

Concept
Energiescan

Sjabloon EED-audit

Energielabel Gebouwcheck

Kantoorgebouw ná 01/01/2023


Energielabel C
 

01/01/2023

informatieplicht

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.

Het bevoegd gezag treedt op als handhaver bij overtreding van de Energielabel C-verplichting. Het bevoegd gezag is meestal de gemeente waar het kantoorgebouw is gevestigd.

De verplichting geldt niet als:

  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) <50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;

  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw <100 m2 is;

  • het gaat om rijksmonumenten als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet of in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening;

  • het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt;

  • het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de onteigeningswet;

  • het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;

  • de maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.


Nieuw energielabel utiliteitsgebouwen sinds 1 januari 2021

Met de invoering van de NTA 8800 per 1 januari 2021 wordt het energielabel vanaf die datum bepaald via deze nieuwe berekeningsmethode. Tot en met 31 december 2020 gold de EPC/EI-berekeningsmethode op basis van de NEN 7120. Deze energielabels blijven 10 jaar geldig. Intermedio maakt zeker dat u de juiste labelmethodiek op tijd heeft verworven.

Stap 1
Energiescan aanvragen/
vragenlijst invullen

(zo compleet mogelijk)

Stap 2
We maken een afspraak op locatie

Stap 3
U ontvangt uw energielabel

 

Stap 4
Energiescan.nu doet aangifte bij de RVO

Stap 5
Uw gebouw voldoet aan de plicht

EED Audit

De energietransitie

Voorop of achterop lopen beslist meer voor vastgoedeigenaren dan we vandaag inschatten. Sluit je aan bij een groeiende groep omdenkers die energie van vandaag gebruiken voor morgen, en loop voorop.

Europa.png

Downloads

Relevante downloads

Klimaatakkoord van Parijs logo.jpeg

Klimaat
akkoord Parijs

downloaden

Klimaatwet Nederland

Fit for 55'

downloaden

2015

2019

2019

2021

Actueel

01/07/2019 


Informatieplicht/

Energiebesparings

plicht

 

De RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) verplicht bedrijven met een verbruik van >50.000 kWh óf >25.000 m3
energiebesparingen met een terugverdientijd van ....

01/01/2023 


Energielabel C-plicht
 

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw dan niet...

01/10/2021 


Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)
 

Wilt u als mkb-ondernemer energie besparen en meer verduurzamen? De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) helpt u daarbij. Met deze subsidie kunt u een gespecialiseerde adviseur inhuren voor energieadvies op maat. Het energieadvies geeft u....

2030


Energietransitie een vraagteken? EnergieData+
 

Proactief deelnemen aan de energietransitie is 30-70% goedkoper dan reactief. Weten wat er wel en niet kan, wat het kost en oplevert, hoe subsidie en financiering werkt, welke keuzes het slimst zijn en wat de wetgever nu en later eist is key om kosten beheersbaar te houden.....

bottom of page