top of page

Missie

Spot* óf fixed tarieven

*Dag/uurprijzen | Vaste prijzen (NIET MOGELIJK MOMENTEEL)

*Door hoge vaste (fixed) tarieven sluit Intermedio momenteel géén vaste contracten voor haar klanten. Met spottarieven kan op latere momenten "normale" vaste tarieven worden vastgeklikt.

NU SPOT
CONTRACT

NU FIXED
CONTRACT

Mede het verloop van COVID en de marktwerking die daardoor verstoord is zorgt voor (erg) hoge (tijdelijke) SPOT-tarieven. Zowel de SPOT-tarieven als Vaste tarieven pieken. NIET KLIKKEN!

Contracten 

spot-trading-screen.png

SPOT
Contract

3 - 5 jaar

Met een SPOT-contract blijf uw bedrijf flexibel. Op het juist moment tarieven vastzetten optimaliseert uw total cost.

Intermedio verslaat de markt voor u.

kosteloos

Clean Energy V2_edited.jpg

SPOT + 
Energiescan

Vanaf 50.000KWH en/of 25.000m3

Naast prijsoptimalisatie ook verbruiksoptimalisatie en voldoen aan wetgeving. Intermedio biedt een scan t.w.v. €899 kosteloos aan en zorgt dat u voldoet aan wetgeving. Met het opgedane inzicht heeft een duidelijke uitrol van bespaarkansen door verduurzaming. 

kosteloos

renewable_energy.jpg

Fixed
Contract

NIET MOGELIJK MOMENTEEL

*Door hoge vaste (fixed) tarieven sluit Intermedio momenteel géén vaste contracten voor haar klanten. Met spottarieven kan op latere momenten "normale" vaste tarieven worden vastgeklikt.

kosteloos

Documenten

Relevante documenten

Voorbeeld
Machtiging

Voorbeeld
SPOT-contract

Algemene voorwaarden

informatieplicht
ai-blur-codes-577585.jpg

INKOOP

De markt Verslaan en verbonden blijven

Besparen Gegarandeerd

Onze traders zijn gecommitteerd aan slechts één doel. Het beste inkoopmoment. Dit beslaat dag en nacht. 

Contracten tegen inkoop
1-op-1 doorberekende inkooptarieven epex (apx)/leba SPOT

Contracten tegen afslag
De leverancier legt toe op de levering. (voorwaardelijk)

Klikadvies
Advies om wel of niet vast te klikken. 

Marktinformatie
Toegang tot marktdata. Transparanter kan niet.

OptiKlik
Inkoopstudie tarieven en kliks afgelopen 10 jaar

Collectiviteit
Projectmanagement Energie voor multinationals of filiaalbedrijven met 500+ locaties in EU.

Uitleg bij contractvormen

Wat is SPOT?

Met een SPOT-contract brengt de leverancier de kale marktprijs bij u in rekening, die zij zelf betaald, vermeerderd met een onderhandelbare opslag.

 

De energieprijzen komen per uur (elektra) en per dag (gas) tot stand. De leverancier brengt de gemiddelde maandprijzen bij u in rekening. Op elk gewenst moment kan u besluiten om binnen het SPOT-contract de op dat moment geldende fixed (vaste) tarieven "vast te klikken". U kiest dan op dat moment voor hoelang u deze tarieven vastklikt.

Intermedio adviseert proactief over vastklikken. Via marktdata volgt u zelf de actuele tarieven. Via NuVastzetten klikt u prijzen vast. Wij komen graag in contact met u voordat uw bedrijf tarieven vastklikt. Via Klikadvies volgt u het huidige advies. 

Impact

Met de SPOT-tarieven en de juiste "klikmomenten" optimaliseert u structureel de energietarieven en total cost. Door de juiste strategie te volgen kan substantieel worden bespaard. Met deze besparingen kan het verbruik actief verminderd worden. Hierdoor bespaard u dubbel en kan gemakkelijk aan toenemende wetgeving worden voldaan. Als uw bedrijf volledige optimalisatie nastreeft en/of op zoek is naar structureel de beste prijs, kiest u voor een SPOT-contract via Intermedio.

Links

Relevante links

Flexibel en optimaal

SPOT-contract

Stap 5
Activering en frequent advies

Stap 4
Offerte op locatie na bekijken mogelijke collectieve deelname

Stap 3
Kosteloos consult

Stap 2
Afspraak maken

Stap 1
Verbruik inventariseren

EED Audit
Energielabel C

Vaste tarieven


Fixed Contract
 

01/01/2023

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.

Het bevoegd gezag treedt op als handhaver bij overtreding van de Energielabel C-verplichting. Het bevoegd gezag is meestal de gemeente waar het kantoorgebouw is gevestigd.

De verplichting geldt niet als:

  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) <50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;

  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw <100 m2 is;

  • het gaat om rijksmonumenten als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet of in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening;

  • het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt;

  • het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de onteigeningswet;

  • het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;

  • de maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.


Nieuw energielabel utiliteitsgebouwen sinds 1 januari 2021

Met de invoering van de NTA 8800 per 1 januari 2021 wordt het energielabel vanaf die datum bepaald via deze nieuwe berekeningsmethode. Tot en met 31 december 2020 gold de EPC/EI-berekeningsmethode op basis van de NEN 7120. Deze energielabels blijven 10 jaar geldig. Intermedio maakt zeker dat u de juiste labelmethodiek op tijd heeft verworven.

Stap 1
Energiescan aanvragen/
vragenlijst invullen

(zo compleet mogelijk)

Stap 2
We maken een afspraak op locatie

Stap 3
U ontvangt uw energielabel

 

Stap 4
Energiescan.nu doet aangifte bij de RVO

Stap 5
Uw gebouw voldoet aan de plicht

Links

Relevante links

RVO logo.png
bottom of page